Inhalt


Musikalische Gestaltung der Bürgerpreisverleihung Weeze

Beginn: 05.12.2017 - 18:00 Uhr
Ort: Weeze

Bürgerpreisverleihung der Gemeinde Weeze

Alte Schmiede, Weeze

Ensemble der Gesamtschule Kevelaer-Weeze

Leitung: Natalie Drabbels